Cloud Teknolojisi nedir?

Elimizde olan bilgilerin ve verilerin sanal bir makine üzerinde saklanmasına cloud (bulut) teknolojisi denir. Bilgisayarımız yada telefonumuzda yer alan verilerin daha hızlı işlenebilmesi ve birçok yerden erişebilmesi bulut teknolojisini sayesindedir. Cloud teknolojisinden yararlanabilmek için internet gereklidir, internet olmadan verilerimize erişmemiz mümkün değildir. Cloud teknolojisinin bize iptv üzerinde sağladığı avantaj ise verilerin sistemimizi yormadan cloud depolama alanından çekilmesi…